Webmail Users Webmail loginHere
Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta

Competenta

Promptitudine

Responsabilitate


Service 02

Transport sanitar neasistat
___________________

Activitatea de transport sanitar neasistat este efectuata de ambulantieri si asistenti sau doar de ambulantieri...

Detalii
Service 03

Consultatii la domiciliu
___________________

Activitatea de consultatii de urgenta poate fi realizata, unde este posibil, in colaborare cu medicii de familie...

Detalii
Service 04

Asistenta medicala la cerere
___________________

Asistenta medicala de urgenta la spectacole in aer liber, festivaluri si manifestari sportive...

Detalii

Vremea in Constanta, statia meteo Mihail Kogalniceanu

Click for Constanţa, România Forecast

Info medical

Detalii

Legislatie in domeniu

Legea nr. 95 din 2006 Titlul IV

Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat (forma actualizata pana in decembrie 2009).

Textul integral al Legii nr. 95 din 2006

Legea nr. 212 din 2012

pentru completarea Legii nr. 95/2006.

Ordin Nr. 2021/691 din 30 decembrie 2008

Normele metodologice de aplicare ale titlului IV din Legea nr. 95/2006.

ORDIN Nr.277-777 din 23 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii.

ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006

privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.

ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006

privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească.

ORDIN Nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007

privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta.

Ordin Nr. 168/418 din 18 februarie 2008

privind raportarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta.

Ordin Nr. 1168 din 23 iunie 2008

privind aprobarea componentei si atributiilor Comitetului tehnic central si comitetelor judetene/municipiului Bucuresti de coordonare a masurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de calamităţi naturale (caniculă, inundatii, viscol).

Hotararea Guvernului nr. 857 din 1 septembrie 2011

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.

Legea nr. 477 din 08 noiembrie 2004

privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutile publice.

Ordinul 52/55 din 25 ianuarie 2010

privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta.

Ordin nr. 2121 din 11 decembrie 2007

pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate in dotarea serviciilor publice de ambulanta.

Ordin nr. 1479 din 8 decembrie 2010

privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului individual de protectie al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene.

Lege nr. 339 din 29 noiembrie 2005

privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.

Detalii

Informatii generale

Localizare geografica