Webmail Users Webmail loginHere

Serviciul de ambulanta judetean

Ambulanta

Este o institutie publica cu personalitate juridica, avand ca scop principal acordarea asistentei medicale de urgenta si transportul medical asistat, utilizand, dupa caz, personal medical superior si/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum si conducatori auto formati ca ambulantieri.

Asistenţa publică de urgenţă prespitalicească se organizează la nivel rural, urban, judeţean/al municipiului Bucureşti şi regional, avand ca specific lucrul in regim de asteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. SAJ asigura asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca atât la locul solicitarii cât si pe durata transportului pacientilor (bolnavilor, accidentatilor, gravidelor) catre unitati sanitare. Transportul medicamentelor, produselor biologice (sânge si organe) si al personalului medico-sanitar se face in program continuu, asigurându-se necesarul de asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul judetului, iar daca este nevoie si in zonele limitrofe.

Asistenţa publică de urgenţă prespitalicească se acordă la diferite niveluri de competenţă, începând cu primul ajutor calificat, asigurat de echipajele aflate la nivel rural, până la nivelul intervenţiei de salvare aeriană cu personal medical specializat, care operează la nivel regional. SAJ raspunde solicitarilor telefonice venite atât din partea populatiei cât si a altor unitati medicale, la 400 de solicitari in medie pe 24 de ore.

Competenţele şi atribuţiile echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Serviciile de ambulanta judetene au in structura lor doua compartimente distincte: (1) compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat si (2) compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat.ANUNŢ

SAJ Constanţa doreşte ȋncheierea unor contracte de colaborare pentru compartimentul de urgenţa şi transport sanitar neasistat cu medici, avand specialitatea de:

  • medicina de familie,
  • pediatrie,
  • interne
  • si curs de suport vital avansat, absolvit conform legislaţiei ȋn vigoare pentru efectuarea de gărzi.

Asistenta medicala de urgenta si transport asistat

Asistenta medicala de urgenta - ansamblul de masuri diagnostice si terapeutice intreprinse de catre personal medical calificat. Ea poate fi acordata la diferite niveluri de catre medici si asistenti medicali cu diferite grade de pregatire. Compartimentul de asistenta medicala de urgenta are in dotare mijloace de interventie autorizate in vederea asigurarii asistentei medicale de urgenta cu sau fara medic.

Transport medical asistat - transportul de urgenta al pacientilor care necesita monitorizare si ingrijiri medicale pe durata transportului, asigurate de medic sau asistent medical, utilizand ambulante tip B sau C. Compartimentul de asistenta medicala de urgenta efectueaza si transporturi medicale asistate ale pacientilor critici si ale celor cu accidentari sau imbolnaviri acute, care necesita supraveghere din partea unui asistent medical ori medic si monitorizarea cu echipamentele medicale specifice. Compartimentul de asistenta medicala de urgenta functioneaza in regim de asteptare.

Dotarea compartimentului

  • Ambulante tip B si C
  • Medici, asistenti medicali
  • Ambulantieri, soferi autosanitara

Consultatii de urgenta si transport neasistat

Consultaţia de urgenţă la domiciliu - asistenţa medicală de urgenţă acordată de compartimentul de consultaţii şi transport sanitar neasistat al serviciilor de ambulanţă, în colaborare cu medicii de familie, cazurilor medicale de urgenţă care nu pun viaţa pacientului în pericol imediat şi care, cel mai probabil, nu necesită transportul la o unitate sanitară.

Functioneaza ca structura distincta in cadrul serviciilor de ambulanta judetene. In cadrul compartimentului de consultatii de urgenta si transport pot efectua garzi si medici de familie din afara structurii serviciilor de ambulanta. Coordonarea activitatii de consultatii de urgenta se face prin dispeceratul medical de urgenta, aceasta putand fi realizata, unde este posibil, in colaborare cu medicii de familie si centrele de permanenta.

Transport sanitar neasistat - transportul pacientilor care nu se afla in stare critica si nu necesita monitorizare si ingrijiri medicale speciale pe durata transportului. Transportul sanitar neasistat se efectueaza cu ambulante tip A1 sau A2, precum si cu alte tipuri de autovehicule decat ambulantele tip B si C, aflate in dotarea serviciilor de ambulanta.

Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat functioneaza in regim de garda si/sau ture de cel mult 12 ore.

Dotarea compartimentului

  • Ambulante tip AMD, A2 si A1
  • Medici
  • Ambulantieri, soferi autosanitara