? Informatii publice
Webmail Users Webmail loginHere
Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta

Relatii cu presa si publicul

Biroul de Presa si Purtatorul de Cuvant sunt interfata Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta cu reprezentantii presei si publicul larg. Acestia asigura fluxul de informatii publice catre mass-media, in toate situatiile in care sunt vizate aspecte care tin de activitatea SAJ.

Ministerul Sananatii

Date solicitate de M.S.

Informatii publice conform adresei Ministerului Sanatatii nr. 681 din 2010 transmisa de Secretariatul General al Ministerului Sanatatii.


Detalii
SAJ

Posturi scoase la concurs

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.


Detalii
Training

Cursuri de pregatire pentru personalul medical

Programul la centrele de training din Eforie Sud si Statia Centrala, actiuni comune cu ISU Dobrogea.


Detalii
Service 03

Comunicate, date statistice, informari periodice

Informari privind activitatea si cazuistica SAJ din anii anteriori. Comunicate oficiale din partea SAJ Constanta.


Detalii

Legislatie

Legi
Ordinul nr. 1226/2012 din 03 Decembrie 2012

Cuprinde norme tehnice privind gestionarea deseurilor(Publicat în Moniotorul Oficial nr.855 din 18 decembrie 2012)

Ordinul nr. 1101/2016 din 07 Octombrie 2016

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare(Publicat în Moniotorul Oficial 791 din 07 octombrie 2016)

Ordinul nr. 961/2016 din 19 august 2016

pentru aprobarea normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unități sanitare publice și private(Publicat în Moniotorul Oficial, Parte I, 681 din 02 septembrie 2016)

Ordonanța de urgență nr. 144/2008 din 28 octombrie 2008

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical(Publicat în Moniotorul Oficial, 785 din 24 noiembrie 2008)

Hotărârea nr. 2/2009 din 9 iulie 2009

privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din Romania(Publicat în Moniotorul Oficial, 560 din 12 august 2009)

Ordinul nr. 2011/2007 din 22 noiembrie 2007

privind unele masuri în asistența medicală de urgență și prespitalicească

Ordinul nr. 1091/2006 din 07 septembrie 2006

privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic(Publicat în Moniotorul Oficial, 775 din 13 septembrie 2006)

Ordinul nr. 1092/1500/2006 din 07 septembrie 2006

privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească(Publicat în Moniotorul Oficial, 982 din 08 decembrie 2006)

Legea nr. 95/14 aprilie 2006 - Titlul IV

Legea privind reforma în domeniul sănătății (Publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006)

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003

Legea drepturilor pacientului (publicata in Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003)

Ordin al MS nr. 386 din 7 aprilie 2004

Privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (publicat in Monitorul Oficial nr. 356 din 22 aprilie 2004)

Legea nr. 544/12 octombrie 2001

privind liberul acces la informatiile de interes public - actualizata (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

H.G. nr. 123/ 7 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in: Monitorul Oficial Nr. 167 din 08 martie 2002)

Legi

Formulare tipizate

Formular cerere Anexa 1

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Formular reclamatie administrativa Anexa 2a

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma unui raspuns negativ.

Formular reclamatie administrativa Anexa 2b

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma neprimirii informatiile solicitate in termenul legal.

Ordonanta 27 din 30 ianuarie 2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Protectia datelor
Legea nr. 677/ 21 noiembrie 2001

pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001)

Legea nr. 506/ 25 noiembrie 2004

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004)

Ordinul 52/ 18 aprilie 2002

privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 5/06/2002)

Protectie retea

Relatii cu presa

Presa

Pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presa pune la dispozitia presei informatii pe subiecte de actualitate, specifice domeniului de activitate. Prin dispozitia Comitetului Director nr. 216/30.06.2015, incepand cu data de 01.07.2015 d-na dr. Tatarici Claudia Diana se numeste purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.
In functie de natura si volumul informatiilor solicitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si ale Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, SAJ raspunde verbal sau in scris tuturor solicitarilor adresate de catre jurnalistii acreditati, fara discriminare si in timpul cel mai scurt posibil.

Presa

In vederea acreditarii, jurnalistii pot depune cereri in acest sens, care trebuie sa contina: solicitarea acreditarii si copii ale cartii de identitate sau pasaportului, respectiv a legitimatiei de presa vizata la zi.

SAJ Constanta recomandă tuturor jurnaliştilor şi mijloacelor de informare în masă să ţină seama şi să aplice principiile deontologice cuprinse în Rezoluţiile nr. 1003 (1993) şi nr.1215 (1993) ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, având în vedere responsabilitatea socială şi legală ce le revine pentru informarea corectă a opiniei publice şi respectarea valorilor morale şi a drepturilor cetăţeneşti. .

Ziaristii si institutiile de presa interesate de realizarea unor materiale jurnalistice in cadrul SAJ Constanta, vizand activitatea specifica, vor formula in acest sens cereri adresate conducerii unitatii, in vederea obtinerii acordului de principiu, care se pot transmite cu ajutorul postei sau prin depunere personala la sediu, prin fax sau e-mail.
Accesul in incinta unitatii este permis numai reprezentantilor mass-media care au acordul conducerii unitatii. Conducerea SAJ va nominaliza in mod explicit circuitele pe care jurnalistii le pot parcurge, locurile in care se poate inregistra audio/video.
Conducerea institutiei va stabili persoanele carora li se pot lua interviuri, dar si conditiile in care se ia interviul tinand cont de specificul unitatii sanitare si cu respectarea drepturilor pacientilor.

Date statistice

Statistica

Privind obiectul activitatii SAJ Constanta:

Servicii medicale de urgenta prespitaliceasca

Servicii de transport sanitar

Servicii de consultatii la domiciliu

Rapoarte
Detalii

Comunicate ale SAJ

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, Str. Bravilor nr.1, tel/fax 0241/623913, va comunica urmatoarele:

Semnalizarea sonora

lightbar

Deoarece au fost primite mai multe sesizari telefonice sau scrise privind intensitatea semnalelor de avertizare sonora existente in dotarea ambulantelor, SAJ Constanta precizeaza urmatoarele:

1. Dotarea ambulantelor a fost aprobata de catre Ministerul Sanatatii si Registrul Auto din Romania si este conform standardelor europene pentru fiecare tip de vehicul special (A, B, C, AMD, etc.).

2. Legislatia in vigoare, ORDONANTA DE URGENTA nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata 2015 prevede:

Art. 32 al.(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
b)pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;
al.(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.
al.(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

3. Art. 61 al.(1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.

Modificari ale codului rutier

alcooltest

Art. 88 (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:
a)in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate; b)in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
c)in interiorul unitatilor medico-legale.
(1-1)Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport.

Detalii