? Angajari
Webmail Users Webmail loginHere

Anunturi angajari


angajari
ANUNT VOLUNTARIAT 15.04.2018

Incepand cu data de 15 aprilie 2018 pot face voluntariat la SAJ.Cta cei care indeplinesc urmatoareler conditii:

- Absolventi scoala postliceala
- Studenti anul II facultatea de asistenti cel putin
- Studenti facultatea de medicina cel putin anul III
Program de lucru cu voluntari
- Marti intre orele 12-15:
- Joi intre orele 09-12:


Documente concurs:

ANUNT nr. 16077 din 13/11/2019

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea 0,5 post vacant (pe perioadă nedeterminată), în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869 din 9 iulie 2015 (actualizat) pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare:

  • 0,5 post vacant - Medic (medicină generală) – Compartiment de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Staţia Centrală Constanţa

- Solicitare anunț către Viața Medicală:(descarca solicitarea în format pdf).

- Anunț Viața Medicală:(descarca anunțul în format pdf).

- Tematica pentru ocuparea postului de Medic (medicină generală) – Staţia Centrală Constanţa (Descarca tematica in format pdf)
ANUNT nr. 14.386 din 14/10/2019

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea 1 post vacant (pe perioadă nedeterminată), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Anexa nr.1 la O.M.S. nr. 869 din 9 iulie 2015 (actualizat) pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare:

  • 1 post vacant - Medic specialist medicina de familie - Compartiment de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Staţia Centrală Constanţa

- Solicitare anunț către Viața Medicală:(descarca solicitarea în format pdf).

- Anunț Viața Medicală:(descarca anunțul în format pdf).

- Situaţie privind dosarele candidaţilor înscrişi pentru ocuparea postului vacant Medic specialist medicina de familie (descarca anuntul in format pdf).

- Calendarul de desfasurare a concursului: (descarca anunțul în format pdf).

- Catalog proba scrisa concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Catalog proba clinica concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Catalog definitiv concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă;
c) copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs şi asigurarea de malpraxis;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (republicată) cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 869/2015 (actualizat);
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

- Taxa de participare - 150 lei

- La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse în copie.


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.