Webmail Users Webmail loginHere

Protectia datelor cu caracter personal

Subscrisa SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, Str. Bravilor nr.1, tel/fax 0241/623913, legal reprezentata prin managerul general, va comunica prezenta:

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Dataprotect

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Colectarea datelor se face in scop: statistic, servicii de sanatate, reclama, marketing si publicitate (promovarea serviciilor de sanatate), cercetare științifica, servicii de comunicații electronice, resurse umane si pentru decontarea serviciilor de sanatate specifice unitatii, respectiv asistenta medicala de urgenta si transportul medical asistat.
Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare asigurarii intr-un mod eficient a serviciilor medicale de urgenta si transport medical asistat, precum si a monitorizarii statistice a indicatorilor programelor de sanatate desfasurate in cadrul activitatii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta. Refuzul dumneavoastra de a ne furniza datele, determina imposibilitatea prestarii serviciilor specifice unitatii, cu consecinte asupra asigurarii starii de sanatate a populatiei de pe teritoriul judetului Constanta.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre institutia noastra si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, Ministerul Sanatatii, Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii, Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Constanta, precum si institutii publice cu activitate in domeniul serviciilor sociale si de sanatate.
Categoriile de date prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, adresa, codul numeric personal si date privind starea de sanatate, pentru pacientii nostri, respectiv numele, prenumele, adresa si numarul de telefon pentru solicitantii serviciilor institutiei noastre care apeleaza numarul unic 112.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.
Potrivit art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, unitatea aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, masuri cuprinse in documentul ce cuprinde politica unitatii privind aceste date.

- Notificarea încălcării securității datelor(descarcă anunțul in format pdf)

- Notă de informare (descarcă anunțul in format pdf)

- Notă de informare pentru protecția datelor cu caracter personal(descarcă anunțul in format pdf)

- Politica de supraveghere video(descarcă anunțul in format pdf)

Recomandari pentru prevenirea impactului negativ al temperaturilor crescute asupra starii de sanatate a populatiei(descarcă anunțul in format pdf)

Nota interna canale de comunicare 18.511/11.12.2023(descarcă anunțul in format pdf)

Date de interes public


Pentru a solicita Serviciului de Ambulanță Județean Constanța informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului Serviciului de Ambulanță Județean Constanța

E-mail solicitări petenți: secretariat@ambulance-ct.ro

Legislație:


Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

NORMELE METODOLOGICE din Februarie 2002 de aplicare a legii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare


Documente utile:


- Cerere de informare de interes public(descarcă anunțul in format pdf)

- Reclamație administrativă anexa nr. 5 la normele metodologice(descarcă anunțul in format pdf)

- Reclamație administrativă anexa nr. 6 la normele metodologice(descarcă anunțul in format pdf)


Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.


Rapoarte de evaluare a implementarii Legii 544/2001:

Raport de evaluare a implementarii Legii 544-2019
Date statistice

Date despre activitatea SAJ Constanta:

  • Nr. apeluri
  • Nr. solicitari
  • Nr. si tipuri de urgente
  • Solicitari pe zone, etc.
Detalii

Raspunsuri la cereri

In prezent nu sunt cereri nerezolvate.

Detalii