Webmail Users Webmail loginHere

Informatii solicitate de M.S.

Minister

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

ART. 33 Transparenta veniturilor salariale
(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzând urmatoarele:
a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 si 10.000 lei.
(3) Inspectia Muncii are competenta de a constata si sanctiona contraventia prevazuta la alin. (2).
(4) Contraventiei prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Detalii

Informatii de interes public

Structura organizatorica

Informatii cu privire la conducere, organizare, servicii medicale

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Contact

Str. Bravilor nr. 1,
900270 Constanta,
jud. Constanta
E-mail: sajct@ambulance-ct.ro
Pagina web: http://www.ambulance-ct.ro

Secretariat

Program Luni-Vineri: 07:00-15:00
Tel.: +40 241 624 711
Fax: +40 241 623 913
E-mail: secretariat@ambulance-ct.ro

Dispecerat urgente - locatie ISU "Dobrogea"

1-1-2 Exclusiv numai pentru asistenta publica de urgenta
Tel.: +40 0241 607 981 int. 141, 142
+40 0241 558 626, +40 241 558 615 int. 141, 142; medic coordonator 143
Fax: +40 241 838 900
IC: 041 3088
E-mail: urgente[at}ambulance-ct.ro

Compartiment - transport medical neasistat si consultatii la domiciliu

112 - exclusiv numai pentru servicii medicale de urgenta (solicitari destinate echipajelor de consultatii la domiciliu)
Pentru externari, transport sange si derivate, controale interclinice efectuate cu ambulante A1 si A2 sunt destinate urmatoarele linii:
Telefoane:
0241 - 624 711
0241 - 558 615
3438 - linie directa cu SCJU Constanta
IC: 041 3085
Fax: 0241 - 616 899
Email: office[at]ambulance-ct.ro

Harta